naust-drone-geese

Skræmmedroner er fremtiden for gæsplaget gods

På Gyldensteen Gods ser man ind i en fremtid, hvor skræmmedroner kan løse problemet med gæs, der tager en stor bid af udbyttet på kystnære marker. Det er enorme mængder afgrøder der hvert år går tabt, når gæs slår sig ned på danske marker for at fourragere. På de kystnære marker på Gyldensteen Gods på…